Esileht |  Dokumendid |  Kontakt
 
 Arengukava
Lihula Gümnaasiumi arengukava aastateks 2011- 2014.

 Uudised
Meie kooli uudised.

 Huvitegevus
Huviringid, üritused jpm.
Asukoht: Esileht arrow ppesuunad

Esileht
Uudised
Dokumendid
Tugisüsteemid
ppesuunad
Õppematerjalid
Konsultatsioonid
Raamatukogu
Huvitegevus
Õpilased
Personal
Vilistlased
Vastuvõtt
Pildid
Kontakt

Tundide ajad
Koolivaheajad

Otsing
Hoolekogu

E-kool
E-kooli abi
Ajalugu
Mlumng
Toitlustus
Erasmus+


Serverit teenindab EENet

LIHULA GÜMNAASIUM

Lihula Gümnaasiumi õppesuunad on loodus-reaalsuund ja sotsiaal-humanitaarsuund.

Loodus-reaalsuuna eesmärk on anda oskus aduda looduse terviklikkust ning tunda selle liigirikkust. Õpilased omandavad õues õppides looduse vaatlemist ning oskust leida põhjus-tagajärg seoseid meid ümbritsevas keskkonnas. Koostöö Matsalu Rahvuspargiga laiendab õpilaste võimalusi osaleda rahvusvahelistel ökoloogiakonverentsidel ja laagrites.

Gümnaasiumisse ootamegi  eelkõige õpilasi, kellel on pisut tõsisem huvi loodusvaldkonna vastu ja pisut üle keskmise aukartust looduse ees. Töötame selle nimel, et Lihula Gümnaasiumist saaks Eesti parim kool keskkonnahariduse valdkonnas.

Sotsiaal-humanitaarsuuna valinud noored loovad õpilasfirmasid, koostavad  ja kaitsevad äriplaani ning omandavad eluks vajalikke praktilisi oskusi. Gümnaasiumi majandusõppe eesmärgiks on õpilastes majandusliku mõtteviisi süvendamine, erinevate majandusvaldkondade tundmine ja nendevaheliste seoste mõistmine. Uurimustööd annavad oskuse analüüsida majanduse erinevaid aspekte, püstitada probleeme, koguda andmeid, neid töödelda ning osata ennustada tulevikutrende.

Paralleelselt toimub riigikaitseõpetus. Esialgu 2-3 kursusega, aga lähitulevikus võib sellest saada üks kooli uutest õppesuundadest.

Klassiväline tegevus pakub õpilastele iseseisva tegutsemise ja akadeemilise õppimise ühendamise võimalusi.  Suur huvi on õpilastel koolitööd toetava  tunnivälise aktiiv- ja kogemusõppe vastu. Õpilastele  võimaldatakse erinevaid projektipõhiseid tegevusi. Koolis töötab hulk erineva suunitlusega huviringe õpilaste soove ja huvisid arvestades. Loomingulisust saab rakendada tütarlastekooris „Reede“, kunsti-, näite-, muusikaringides. Aktiivselt tegutsevad  mälumängurid, kodutütred, uudsena tegutsevad päästeala- ja  kokandusring. Spordiringidest on suuremaarvulised jalgpall ja Kreeka-Rooma maadlus, võimalik on tegeleda võrkpalliga ja korvpalliga.

Koolielu korraldamisel ja sisukaks muutmisel löövad erksamad õpilased kaasa õpilasesinduse kaudu. ÕE liikmed osalevad ise projektide kirjutamisel ning saavad selle läbi juurde raha oma tegevuse mitmekesistamiseks.

Koolihoones on kaasaegsed õpitingimused. Kooli õpikeskkonna parendamiseks on tehtud mitmeid investeeringuid. Õpilaste kasutada on avar arvutiklass 20töökohaga. Õppeülesandeid saab täita või eKooli kasutada ka kooli raamatukogus. Igas ainekabinetis on õpetajale kasutamiseks arvuti. Lähiajal loodame renoveerida spordikompleksi.

Vajadusel saame korraldada õpilasmajutuse kaugemalt tulijatele.

2012/2013 õa õpib koolis ligi 230 õpilast, keda õpetab 14 klassikomplektis 34 õpetajat.


 

Ökoloogide tegemistest võib lugeda Marje Loide blogist aadressil:

http://www.okosuunategemised.blogspot.com

Klikkides tutvu meie tegemistega:

Jalgpallis ja Maadluses

 

 


Lihula Gümnaasium. Jaama 9 Lihula 90302. Tel 472 40 80